1. medzina?rodny? informac?ny? workshop

Miesto podujatia: Komárno, Dunajské nábrežie 5, v priestoroch firmy PROJEKTSERVIS, s.r.o.

Prednášajúce:
Adrián Horváth: Slávnostné otvorenie konferencie?Adrián Horváth: Predstavenie projektu EnviroVid?Zsuzsanna Forró: Prezentácia projektových aktivít
Marta Holczheiová: Využívanie biomasy na energetické účely

Prezentácie v PDF:
Pozvánka na 1. medzinároný workshop projektu EnviroVid – GESC, n.o.
Biomasa na energetické účely
EnviroVid – act. prj. Forró
Projekt EnviroVid – Adrián Horváth_20.3.2015