Ciele

Globálnym cieľom projektu je vyriešenie problémov okolo nakladania s poľnohospodárskymi vedľajšími produktmi a zároveň riešenie problému energetickej závislosti na regionálnej úrovni.

Projekt prispieva k dosiahnutiu strategických cieľov vytýčeného programu, nakoľko výsledkom cezhraničnej spolupráce vznikne koordinovaným využitím výskumno-vývojových kapacít spoločne vylepšená infraštruktúra. Priebežnou spoluprácou maďarských a slovenských partnerov a spoločným využívaním výsledného diela sa zosilní integrácia prihraničných oblastí prejavujúca sa vo výskume a vývoji. Špecifickým cieľom projektu je vývoj pyrolýzneho reaktora a kontinuálneho kombinovaného drviaco-miešaco- dávkovacieho zariadenia, ktoré ako celok dokážu spracovať naraz poľnohospodárske a lesnícke vedľajšie produkty rastlinného pôvodu.