Bevezető

A Projekt meglévő fejlesztési munkakapcsolat eredménye, melynek alapját az építés alatt álló, szlovákiai Gútán működő különféle megújuló energiát hasznosító referencia üzem továbbfejlesztése adta. A környék adottságaiból adódóan, a helyben teremelődő hulladékok energetikai hasznosítással egybekötött átalakítása egybevág azzal a törekvéssel, hogy a hulladékkezelést, hasznosítást és az energia ellátást kistérségi szinten lehessen megoldani.
A projekt újszerű technológia fejlesztésére koncentrál, amely lehetővé teszi a kommunális, a mezőgazdasági, valamint az erdészeti hulladék egy helyen történő hasznosítását, környezeti előnyöket nyújtva ezzel.

A projekten belül közös végrehajtás történik amely során:

  • Nyersanyag vizsgálatok, receptúrák meghatározása laboratóriumi mérések alapján, pirolízisen alapuló referencia reaktor megépítése, és a reaktor kibocsátási értékeinek mérése, ellenőrzése történik meg
  • Pirolízert kiegészítő/kiszolgáló elemek – ún. aprító-keverő-adagoló – fejlesztése, valamint a reaktor működési hatékonyságának növelése a rendszer anyagminőség és-féleség minőségi vizsgálatával és tökéletesítésével valósul meg.
  • Amelyet a pirolízer és a kiszolgáló berendezések összekapcsolása és együttes mérések és beállítások elvégzése követi
  • Szervezünk még közös nyitó es záro konferenciát, marketing anyagokat készitünk és eredményeinket publikáljuk.

A projekt kutatás-fejlesztési eleme, hogy a pirolízis reaktor, valamint a hozzá kapcsolódó kiszolgáló berendezés együttesen fogja tudni kezelni és átalakítani a kommunális, az erdészeti és a mezőgazdasági hulladékot. A technológia tehát a kistérségi hulladék elhelyezési problémára kínál egyrészt megoldást, ezzel egyidőben villamosáram energia költség megtakarítást eredményez.

A megvalósult eredmények a célcsoportok rendelkezésére állnak úgymint: kezdő- kis és középvállalkozók, települési önkormányzatok, mezőgazdasági vállakozók. A projekt megvalósítása, a pirolízer megépítése példaértékű lehet további hőbontáson alapuló reaktorok megépítésére és alkalmazására, előmozdítva a kistérségi hulladékkezelést, valamint enyhítve a kisvállakozások, települések energiafüggőségét.

Információs szórólap EnviroVid (PDF)

Božúra – TSÚP (PDF)