Kontakt

Hlavný partner projektu:

Green Energy Storage Consulting, n.o.
Dunajské nábrežie 1159/5 945 05 Komárno
Slovenská Republika
e-mail: info@gesc.sk

Cezhraničný partner projektu:

Enviro – Pyro Hungary Nonprofit Kft.
1184 Budapest
Aranyeső utca 8
Hungary

e-mail: enviropyro@gmail.com

Slovenský partner projektu:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
(Bývalý TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PÔDOHOSPODÁRSKY SKTC-106)
900 41 Rovinka,
Slovenská Republika
http://www.tsup.sk

Maďarský partner projektu:

NAIK Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
(bývalý VM MGI)
2100 Gödöllő
Tessedik Sámuel u. 4
Hungary
http://www.fvmmi.hu/