Otváracia Konferencia

Miesto podujatia: Štúrovo, Továrenská 1, v priestoroch Priemyselného parku Štúrovo

Prednášajúce:

Piroska Guzli: Slávnostné otvorenie konferencie
Ing. Katarina Vargová, Zoltán Sümegi: Predstavenie projektu EnviroVid
Tóvári Péter: Predstavenie partnera projektu VM MGI
Ing. Somolányi Anton: Predstavenie partnera projektu TSUP
Holló Ervin, Bioenergetický Inovačný Klaster: Výzvy a príležitosti pre inovatívne energetické využitie
poľnohospodárskych vedľajších produktov

Prezentácie v PDF:

2012-11-15_Opening_conference_2
hollo_ervin
tovari_peter
TSUP_v_projekte_HUSK-1101-1-2-1