ENVIRO-PYRO HUNGARY Nonprofit Kft.

Spoločnosť Enviro-Pyro Hungary Kft. bola založená v septembri 2011 s tým cieľom, aby spoluúčinkovala na vývoji zariadenia slúžiaceho na energetické zhodnocovanie poľnohospodárskej biomasy.

Za týmto účelom sme podali náš Projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HUSK (Maďarská republika – Slovenská republika) 2007-2013, cieľom ktorého je vývoj pyrolýzneho reaktora a podporných zariadení, ktoré ako celok dokážu zhodnocovať poľnohospodárske, lesnícke a komunálne organické vedľajšie produkty.

Uvedený Projekt je výsledkom existujúceho pracovného vzťahu, základom ktorého je výstavba a postupný rozvoj referenčného podniku na Slovensku v Kolárove, zužitkujúceho rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie. Vzhľadom na miestne podmienky, zužitkovanie poľnohospodárskych vedľajších produktov vznikajúcich v regióne spojená s ich energetickým zhodnocovaním je v súlade so snahou vyriešiť spracovanie, zhodnocovanie poľnohospodárskych vedľajších produktov a zásobovanie energiou na regionálnej úrovni.

Náš projekt bude ukončený ku koncu septembra 2014. Do tejto doby sme sa zaviazali realizovať vývoj pyrolyzéra, k realizovaniu vývoja podporných zariadení sa zaviazal vedúci slovenský partner. Po tomto termíne bude hotové zariadenie slúžiť v Kolárove k demonštračným účelom, kde budú skladované a spracované aj údaje získané počas prevádzkovania.