Za?verec?na? konferencia

Miesto podujatia: VM Mezo?gazdasa?gi Ge?pesi?te?si Inte?zet, Go?do?llo? (VM MGI), 2100 Go?do?llo?, Tessedik Sa?muel u. 4.

Prezentácie v PDF:
Pozvánka projekt EnviroVid
EnviroVid – act. prj. Forró
Dr. Ivelics Ramón PhD
Tóvári Péter
Toroczkay J.